Tour Úc: Hành trình khám phá MELBOURNE – SYDNEY 7N6Đ

KHỞI HÀNH Người lớn VNĐ/KHÁCH Trẻ em (2-11 tuổi ngủ chung giường) VNĐ/KHÁCH Trẻ em (dưới 2 tuổi) VNĐ/KHÁCH 16 – 22/06/2023 47.990.000 40.190.000 14.390.000 14 – 20/07/2023 04 – 10/08/2023 25 – 31/08/2023 08 – 14/09/2023 06 – 12/10/2023 20 – 26/10/2023